HANDLEDNING

A5Psykoterapi erbjuder handledning individuellt eller i grupp.

Psykoterapeuterna inom A5Psykoterapi har mångårig erfarenhet av handledningsuppdrag både inom offentlig organisation och privat företagande. Handledning kan vara processorienterad och kan erbjuda stöd för chefer och/eller anställda som har hamnat i låsta lägen, arbetsrelaterade kriser eller önskar utvecklas i sina yrkesroller. Handledningen syftar till att skapa ett professionellt förhållningssätt i arbetet med patienter, klienter, elever, kunder och medarbetare.

UTBILDNING

A5Psykoterapi kan erbjuda kortare utbildningsinsatser, föreläsningar och seminarier med gästföreläsare.

Designed by maren