PSYKOTERAPI

Meningen med det terapeutiska arbetet är att mötas med respekt i ett förtroendefullt samtal kring känslomässiga problem som utgör hinder för att må bra i livet. Terapin kan så småningom leda till en djupare förståelse av känslolivet vilket ofta medför en inre utveckling och förändring.

Vi arbetar med korta och långa psykoterapier utifrån problematik och behov. Vår inriktning är psykodynamisk, relationell och affektfokuserad. Vi vänder oss till såväl vuxna som ungdomar i övre tonåren.

Mer om psykoterapi: www.psykoterapicentrum.se/psykoterapi/ompsykoterapi.htm

Till oss kan du komma som privat betalande.

Vi kan även ta emot remisser från vårdcentralen inom ramen för Vårdval Psykoterapi. Det innebär att du kan gå i tidsbegränsad psykodynamisk psykoterapi (PDT) för lättare till medelsvår depression, ångest, stress. Frikort/högkostnadsskydd gäller.
Mer om Vårdval Psykoterapi: www.1177.se/Skane/Regler-och-rattigheter/Valj-mottagning-for-psykoterapi/

PARTERAPI – FAMILJERÅDGIVNING

Du kan vända dig till oss på A5Psykoterapi om du har problem med din partner, andra familjemedlemmar eller annan viktig person i ditt liv.

Terapi kan ge ert förhållande bättre förutsättningar att öka förståelsen och finna vägar till förändring. Ibland är en separation oundviklig. Då kan samtal vara en hjälp att avsluta relationen på ett respektfullt sätt.

KONSULTATIONER

Vi erbjuder även kortare konsultationer.

Designed by maren